Opći uvjeti korištenja DUBRAVICA MOBILNE APLIKACIJE

1. OPĆE ODREDBE

Ovim Općim uvjetima korištenja Dubravica mobilne aplikacije (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti pod kojima Pekara Dubravica d.o.o., Avenija Marina Držića 4, Zagreb, OIB: 05873359168 (dalje u tekstu: Pekara Dubravica) dozvoljava i omogućava korištenje Dubravica mobilne aplikacije i u njoj izdane virtualne kartice za sudjelovanje u DUBRAVICA CLUB-u.

Dubravica mobilna aplikacija je primjenjiv računalni program koji je dizajniran za kupce u poslovnicama Pekare Dubravica koji imaju pametne mobilne uređaje te im program omogućava izdavanje virtualne Dubravica kartice koju koriste za ostvarivanje pogodnosti DUBRAVICA CLUB-a.

Pogodnosti DUBRAVICA CLUB-a mogu se koristiti isključivo u poslovnicama Pekare Dubravica gdje kupac može plaćati proizvode ukoliko su unaprijed na virtualnu karticu uplaćena novčana sredstva i/ili može sakupljati promet pomoću kojega mjesečno ostvaruje loyalty popust.

Izdavatelj virtualne Dubravica kartice je Pekara Dubravica te kartica ostaje trajno u vlasništvu Pekare Dubravica koja zadržava pravo da u svakom trenutku bez prethodne najave i obrazloženja onemogući korištenje Dubravica mobilne aplikacije i svih virtualnih kartica, povuče ih iz opticaja ili ih zamijeni drugom Dubravica aplikacijom i virtualnim karticama. Također Pekara Dubravica zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti Dubravica aplikaciju i sve virtualne kartice koje su njome izdane, kao i ukinuti DUBRAVICA CLUB ili izmijeniti opseg, način i vrstu pogodnosti koje DUBRAVICA CLUB pruža svojim članovima. U slučaju ukidanja Kartice Pekara Dubravica se obvezuje vratiti sva nepotrošena novčana sredstva Nositelju.

Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u DUBRAVICA CLUB-u i/ili na korištenje Dubravica mobilne aplikacije i/ili virtualnih kartica izdanih u Dubravica aplikaciji, dostavljaju se Pekari Dubravica na e-mail adresu dubravica.club@pekara-dubravica.hr ili se mogu podnijeti putem Dubravica mobilne aplikacije na korisničkoj stranici. Pekara Dubravica će na sve takve prigovore odgovoriti u zakonom predviđenom roku, a na upite i prijedloge se obvezuje odgovoriti najkasnije 30 dana od dana primitka.

Sva komunikacija prema i od strane Pekare Dubravica odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, neovisno o izboru jezika za korištenje Dubravica aplikacije.


2. IZDAVANJE VIRTUALNE KARTICE GLAVNOM NOSITELJU

Dubravica aplikacija je namijenjena instalaciji na pametnim mobilnim uređajima te je dostupna bez naknade na App Store i Google Play servisima.

Svaka osoba može instalirati Dubravica aplikaciju. Glavnim nositeljem virtualne kartice u Dubravica mobilnoj aplikaciji (u daljnjem tekstu: Nositelj) može postati svaka pravna osoba ili punoljetna fizička osoba koja je dala svoju izričitu suglasnost i privolu za izdavanjem virtualne kartice urednim ispunjavanjem virtualne pristupnice te kojoj je virtualna kartica izdana.

Zahtjev za izdavanje virtualne Dubravica kartice u Dubravica mobilnoj aplikaciji (dalje u tekstu: Virtualna Pristupnica) dostupan je u Dubravica aplikaciji. Svakoj Virtualnoj Pristupnici pridružena je jedna glavna virtualna Dubravica kartica jedinstvenog broja koji je povezan s predmetnom Virtualnom Pristupnicom.

Nositelj je dužan istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Virtualne Pristupnice te je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Virtualne Pristupnice. Pekara Dubravica ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.

Prije slanja ispunjene Virtualne Pristupnice Pekari Dubravica, Nositelj mora proučiti ove Opće uvjete i iste prihvatiti. Ukoliko Nositelj nije suglasan s ovim Općim uvjetima te iste ne prihvati, neće mu biti izdana virtualna kartica DUBRAVICA CLUB-a u Dubravica mobilnoj aplikaciji.

Kod ispunjavanja Virtualne Pristupnice, Nositelj/fizička osoba je obvezan dati sljedeće podatke: ime i prezime, potvrdu o punoljetnosti i e-mail adresu sa željenom lozinkom. Navedeni podaci su potrebni radi utvrđivanja punoljetnosti fizičke osobe, e-mail adresa potrebna je radi upućivanja aktivacijskog linka pri aktivaciji Virtualne Kartice kao i za slanje računa kod uplate sredstava na Virtualnu karticu.

Ukoliko je Nositelj suglasan s ovim Općim uvjetima te je ispunio sve obvezne podatke na Virtualnoj Pristupnici, Nositelj na e-mail adresu koju je unio u Virtualnu Pristupnicu dobiva poruku s aktivacijskim linkom i klikom na njega potvrđuje svoju registraciju. Nositelj može izričitom privolom dati suglasnost da se njegovi podaci koriste u marketinške svrhe te može zatražiti da mu se na njegovu kućnu adresu pošalje i plastificirana kartica DUBRAVICA CLUB-a koja je informatički povezana s virtualnom karticom izdanom od strane Dubravica mobilne aplikacije, u koju svrhu dobrovoljno daje adresu (ulicu i kućni broj) i mjesto stanovanja te poštanski broj. Ujedno je obvezan dati privolu da se slaže s Općim uvjetima korištenja pogodnosti Dubravica club-a jer mu u protivnom plastificirana kartica neće biti izdana.

Kod ispunjavanja Pristupnice Nositelj/pravna osoba je obvezan dati sljedeće podatke: tvrtku pravne osobe, adresu (ulicu i kućni broj), poštanski broj i mjesto sjedišta, osobni identifikacijski broj, kontakt osobu te e-mail adresu sa željenom lozinkom. E-mail adresa potrebna je radi upućivanja aktivacijskog linka pri aktivaciji Virtualne Kartice kao i za slanje računa kod uplate sredstava na Virtualnu karticu.

Kako bi Pekara Dubravica mogla u što većoj mjeri udovoljiti željama i potrebama kupaca proizvoda Pekare Dubravica, Nositelj/fizička osoba može dobrovoljno dati sljedeće podatke: broj telefona, status (samac, umirovljenik, obitelj s djecom, mlađi par, učenik/student), broj članova obitelji, stručna sprema (NSS, SSS, VŠS, VSS i više).

Ukoliko želi ostvariti pravo na popust VAŠ ROĐENDAN Korisnik može dati i sljedeće dobrovoljne podatke: dan, mjesec i godinu rođenja.

Nakon zaprimanja Virtualne Pristupnice iz prethodnog stavka ovog članka, Nositelju se putem Dubravica mobilne aplikacije izdaje glavna virtualna kartica DUBRAVICA CLUB-a koja je pridružena podnesenoj Virtualnoj pristupnici i povezana s korisničkim računom u Dubravica informatičkom sustavu ( dalje u tekstu: Korisnički račun) i koju Nositelj može odmah početi koristiti.

Svaka kupovina u poslovnicama Pekare Dubravica pri kojoj je glavna Virtualna kartica predočena djelatniku Pekare Dubravica radi sudjelovanja u DUBRAVICA CLUB programu bit će povezana s Korisničkim računom na način da će se na njemu evidentirati uplaćena ili utrošena sredstva te ostvareni promet tijekom tekućeg mjeseca kao i svi popusti sukladno točki 4 ovih Općih uvjeta.


3. IZDAVANJE DODATNE VIRTUALNE KARTICE KORISNIKU

Ukoliko Nositelj želi dodatne virtualne kartice, može u Dubravica mobilnoj aplikaciji zatražiti njihovo izdavanje.

U svrhu izdavanja dodatne virtualne kartice, Nositelj ispunjava zahtjev za njezino izdavanje (dodatna Virtualna pristupnica) koju putem Dubravica mobilne aplikacije dostavlja u Pekaru Dubravica.

Kod ispunjavanja Dodatne Virtualne Pristupnice za dodatnog korisnika (dalje u tekstu: Korisnik) Nositelj je obvezan dati sljedeće podatke: ime i prezime, e-mail adresu te podatak radi li se o osobi mlađoj od 16 godina, osobi starijoj od 16, ali mlađoj od 18. godina ili punoljetnoj osobi.

E-mail adresa potrebna je radi upućivanja aktivacijskog linka pri aktivaciji Virtualne Kartice. Kada aktivacijski link stigne na e-mail adresu navedenu u Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici, Korisnik je dužan aktivirati ga i pri tome unijeti željenu lozinku za registraciju u Dubravica aplikaciju.

Kako bi mogao koristiti dodatnu virtualnu Dubravica karticu, Korisnik mora instalirati Dubravica mobilnu aplikaciju na svoj mobilni telefon te se na nju prijaviti sa svojim korisničkim podacima te se suglasiti i prihvatiti Opće uvjete.

Punoljetne osobe i osobe koje imaju više od 16 godina, pri primitku aktivacijskog linka na e-mail adresu koju je Nositelj naveo u Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici, moraju dati privolu za korištenjem osobnih podataka te prihvatiti Opće uvjete. Prije slanja ispunjene Virtualne Pristupnice Pekari Dubravica, Korisnik mora proučiti ove Opće uvjete i s njima se složiti. Ukoliko punoljetni Korisnik odnosno Korisnik koji je stariji od 16 godina, nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu biti izdana virtualna kartica DUBRAVICA CLUB-a u Dubravica mobilnoj aplikaciji.

Za Korisnike koji su mlađi od 16 godina privolu za korištenjem osobnih podataka te prihvaćanje Općih uvjeta daje zakonski zastupnik.

Kako bi Pekara Dubravica mogla u što većoj mjeri udovoljiti željama i potrebama kupaca proizvoda Pekare Dubravica, Korisnik može u postavkama mobilne aplikacije dati sljedeće dobrovoljne podatke: broj telefona, status (samac, umirovljenik, obitelj s djecom, mlađi par, učenik/student), broju članova obitelji, stručna sprema (NSS, SSS, VŠS, VSS i više).

Ukoliko želi ostvariti pravo na popust VAŠ ROĐENDAN Korisnik može navedenu opciju odabrati u postavkama mobilne aplikacije te dati i sljedeće dobrovoljne podatke: dan, mjesec i godinu rođenja.

Korisnik može izričitom privolom dati suglasnost da se njegovi podaci koriste u marketinške svrhe te može zatražiti da mu se na njegovu kućnu adresu pošalje i plastificirana kartica DUBRAVICA CLUB-a koja je informatički povezana s virtualnom karticom izdanom od strane Dubravica mobilne aplikacije, u koju svrhu dobrovoljno daje adresu (ulicu i kućni broj) i mjesto stanovanja te poštanski broj. Ujedno je obavezan dati privolu da se slaže s Općim uvjetima korištenja pogodnosti Dubravica club-a jer mu u protivnom plastificirana kartica neće biti izdana. Navedene opcije nalaze se u postavkama mobilne aplikacije.

Svaka dodatna virtualna kartica DUBRAVICA CLUB-a povezana je s Korisničkim računom osnovne virtualne kartice Nositelja te će svaka kupovina u poslovnicama Pekare Dubravica pri kojoj je kartica Korisnika predočena djelatniku Pekare Dubravica, biti povezana s Korisničkim računom, na način da će se na njemu registrirati sve kupnje i prometi.

Osnovna virtualna kartica Nositelja i sve dodatne virtualne kartice Korisnika povezane su istim Korisničkim računom te troše zajednička sredstva uplaćena na Korisnički račun i skupljaju zajednički promet za tekući mjesec.


4. KORIŠTENJE VIRTUALNE KARTICE DUBRAVICA APLIKACIJE

Virtualna kartica služi kao:

Nakon što Nositelj/Korisnik zaprimi svoju virtualnu karticu i sa svojim korisničkim podacima se prijavi u Dubravica mobilnu aplikaciju, može uplatiti novčana sredstva na svoj Korisnički račun te je isti, po evidentiranju sredstava na računu, spreman za plaćanje.

Nositelj/fizička osoba i dodatni Korisnici uplaćuju novčana sredstva na Korisnički račun na dva načina:

  1. u poslovnicama Pekare Dubravica za što dobivaju potvrdu o uplati. Registracija Korisničkog računa u poslovnici se provodi na način da djelatnik Pekare Dubravica skenira bar kod Nositelja/Korisnika koji se nalazi u Dubravica mobilnoj aplikaciji. Novčana sredstva se na računu Kartice evidentiraju odmah i mogu se odmah i koristiti.
  2. putem Dubravica mobilne aplikacije u kojoj se nalazi funkcijska tipka „Nadoplata“ gdje se odabire iznos uplate i dalje slijedi plaćanje bankovnom karticom putem WebPay sustava za internetsko plaćanje. Novčana sredstva se na Korisničkom računu evidentiraju nakon što se provede autorizacija novčane transakcije te se mogu koristiti nakon što budu evidentirana na Korisničkom računu.

Nositelj/pravna osoba uplaćuje novčana sredstva isključivo uplatom na žiro račun Pekare Dubravica. U polje „poziv na broj“ potrebno je upisati broj kartice. Novčana sredstva se na Korisničkom računu evidentiraju nakon što se provede autorizacija novčane transakcije te se mogu koristiti nakon što budu evidentirana na Korisničkom računu.

Uplaćena novčana sredstva na Korisničkom računu nemaju vremenski rok za potrošnju.

Uplaćeni iznos na Korisničkom računu predstavlja zamjenu jednog sredstva plaćanja drugim.

Cjelokupni uplaćeni iznos na Korisničkom računu, Nositelj/Korisnik može koristiti višekratno.

Nositelj u Dubravica mobilnoj aplikaciji ima uvid u stanje svog Korisničkog računa te pregled kupovina za svaku izdanu virtualnu karticu (iznos računa, datum, vrijeme i mjesto kupnje), kao i trenutne prepaid i loyalty popuste te ostvareni promet u tekućem mjesecu.

Korisnik ima uvid u stanje isključivo svoje dodatne virtualne kartice kao i trenutne prepaid i loyalty popuste te ostvareni promet u tekućem mjesecu koje je ostvario putem svoje dodatne virtualne kartice.

Nositelj/Korisnik može i u bilo kojoj poslovnici Pekare Dubravica provjeriti stanje novčanih sredstava i ostvareni promet u tekućem i prethodnom mjesecu na Korisničkom računu.

Ukoliko prilikom kupnje proizvoda na Korisničkom računu nema dovoljno novčanih sredstava, razlika se ne može nadoplatiti u gotovini.

Nositelju/Korisniku će prilikom svake kupnje virtualnom karticom u poslovnici Pekare Dubravica biti izdan račun na kojem je vidljiv iznos preostalih novčanih sredstava na Korisničkom računu, kao i trenutni popusti koje koristi.

Nositelj/Korisnik ne može u gotovini podignuti novčana sredstva s Korisničkog računa virtualne kartice niti u jednoj poslovnici Pekare Dubravica.

Pekara Dubravica ne odgovara za štetu koja može nastati ako Nositelj/Korisnik izgubi svoju virtualnu karticu (tj. mobilni uređaj) ili je ustupi na korištenje trećim osobama.

Ostvarivanje PREPAID popusta

Nositelju/Korisniku popust će se obračunavati prilikom svake kupnje. Konverzija € u kune napravljena je prema fiksnom tečaju 1€ = 7,53450 kn.
Tablica ostvarenih popusta na iznos uplate

iznos uplate ostvareni popust prilikom kupnje
15 € (113,02 kn) 4%
30 € (226,04 kn) 5%
40 € (301,38 kn) 6%
70 € (527,42 kn) 7%
150 € (1.130,18 kn) 9%
300 € (2.260,35 kn) 11%

Ukoliko Nositelj/Korisnik uplati na Korisnički račun novčani iznos koji je manji ili veći od prethodno uplaćenog novčanog iznosa te time ostvari pravo na popust u drugom postotku od prethodno ostvarenog popusta, obračunat će se prosječni postotak popusta s obzirom na udio preostalog novčanog iznosa u ukupnom iznosu na Korisničkom računu u trenutku uplate.

Ostvarivanje LOYALTY popusta

Virtualna kartica, osim što služi kao sredstvo plaćanja, služi i za prikupljanje bodova u programu DUBRAVICA CLUB-a.

Ukoliko Nositelj/Korisnik želi samo prikupljati promet kako bi ostvario LOYALTY popust, nije potrebno izvršiti uplatu na Korisnički račun, niti je potrebno kupovinu izvršiti putem virtualne kartice. Dovoljno je pri svakoj kupnji, pa tako i gotovinskoj, evidentirati kupovinu na skeneru očitanjem bar koda u poslovnici Pekare Dubravica.

Nositelju/Korisniku popust će se obračunavati na temelju prometa u prethodnom mjesecu evidentiranom putem skenera bar koda na prodajnom mjestu Pekare Dubravica. Konverzija € u kune napravljena je prema fiksnom tečaju 1€ = 7,53450 kn.

Tablica ostvarenih popusta na temelju prometa u prethodnom mjesecu

mjesečni promet popust sljedeći mjesec (%)
15 – 29,99 € (113,02 – 225,99 kn) 2,5
30 – 39,99 € (226,00 – 301,34 kn) 3
40 – 59,99 € (301,35 – 452,03 kn) 3,5
60 – 79,99 € (452,04 – 602,72 kn) 4
80 € i više (602,73 kn i više) 4,5

Tako npr. za ostvareni promet u siječnju dobivate popust u veljači, za promet u veljači dobivate popust koji koristite u ožujku itd.


VAŠ ROĐENDAN popust

Pravo na ostvarivanje popusta VAŠ ROĐENDAN ima Nositelj/Korisnik virtualne kartice koji je u Virtualnoj Pristupnici označavanjem odgovarajuće kućice izrazio želju koristiti pogodnosti popusta VAŠ ROĐENDAN i u tu svrhu je dobrovoljno naveo dan, mjesec i godinu rođenja.


Ostvarivanje VAŠ ROĐENDAN popusta

VAŠ ROĐENDAN popust iznosi 15 % te vrijedi samo za jednu kupovinu u razdoblju od 5 dana prije i 5 dana poslije rođendana Nositelja/Korisnika virtualne kartice.

Popust vrijedi kod plaćanja virtualnom Dubravica karticom te kod plaćanja gotovinom/bankovnom karticom, no važno je evidentirati virtualnu karticu na skeneru bar koda u poslovnici Pekare Dubravica.

Popusti se obračunavaju sljedećim redoslijedom:

Na artikle koji već imaju sniženu cijenu (Proizvodi tjedna, Jeste li kušali, Combo akcije...) popusti se ne obračunavaju.


Blokada/deblokada virtualne Dubravica kartice zbog gubitka ili krađe mobilnog uređaja

Blokada virtualne kartice moguća je pozivom s bilo kojeg broja na besplatni broj telefona 0800 606 605 u sljedećem vremenskom razdoblju: ponedjeljak – petak: 07.30 - 20.00 sati subota i nedjelja: 09.00 - 11.00 sati Blokirati Karticu moguće je i putem web sučelja www.pekara-dubravica.hr u vremenu od 0-24 h, svih 7 dana u tjednu.

Od trenutka prijave gubitka ili krađe virtualne kartice rizik štete preuzima Pekara Dubravica.

U slučaju prijave gubitka ili krađe mobilnog telefona na kojem je instalirana Dubravica mobilna aplikacija, Pekara Dubravica će blokirati taj Korisnički račun i izmijeniti lozinku za pristup. Prilikom sljedećeg logiranja u Dubravica mobilnu aplikaciju, Nositelj/Korisnik je dužan unijeti svoje korisničke podatke (e-mail adresa) i odabrati opciju da je zaboravio lozinku. Tada će mu sustav na njegovu e-mail adresu poslati novu lozinku.


Otkazivanje kartice

Nositelj/Korisnik ima pravo u svako doba pisanim putem ili pozivom na besplatni broj telefona 0800 606 605 otkazati uporabu virtualne Dubravica kartice. Otkaz vrijedi od trenutka kada Pekara Dubravica primi obavijest o otkazu. U slučaju otkaza uporabe virtualne Dubravica kartice od strane Nositelja, otkazat će se i sve eventualno izdane dodatne virtualne kartice Korisnika.

U slučaju otkazivanja virtualne Dubravica kartice nije moguća isplata već uplaćenih novčanih iznosa s Korisničkog računa.


Dostava obavijesti o izmjeni Općih uvjeta korištenja Dubravica mobilne aplikacije

Nositelj/Korisnik bit će obaviješten o svakoj izmjeni i/ili dopuni Općih uvjeta korištenja Dubravica mobilne aplikacije na odgovarajući način. Na web sučelju Pekare Dubravica www.pekara-dubravica.hr, kao i na mobilnoj aplikaciji se obvezno čine dostupnima sve izmjene i/ili dopune Općih uvjeta korištenja Dubravica mobilne aplikacije.

Izmjene stupaju na snagu u roku od 30 dana od dana objave na web sučelju Pekare Dubravica www.pekara-dubravica.hr, a smatraju se prihvaćenima ako Nositelj/Korisnik u tom roku ne otkaže uporabu virtualne Dubravica kartice.


Informacije o zaštiti osobnih podataka

Osobni podaci Nositelja/Korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u svrhu omogućavanja pogodnosti koje pruža članstvo u DUBRAVICA CLUB-u te virtualna Dubravica kartica, u svrhu upoznavanja Pekare Dubravica s kupovnim navikama Nositelja/Korisnika, u svrhu korištenja popusta VAŠ ROĐENDAN kao i u svrhu marketinga, a temeljem izričite privole Nositelja/Korisnika dane ispunjavanjem Virtualne Pristupnice.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka čini izričita, slobodna i dobrovoljna privola za obradu osobnih podataka koju je ispitanik dao u jednu ili više posebnih svrha.

Nositelj/Korisnik može u svako doba povući privolu za prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u cijelosti, čime će prestati obrada osobnih podataka, kao i pravo na uporabu virtualne Dubravica kartice i mogućnost korištenja pogodnosti i ostvarivanje popusta u DUBRAVICA CLUB-u te će se prikupljeni osobni podaci Nositelja/Korisnika trajno izbrisati iz evidencije osobnih podataka Pekare Dubravica, osim ukoliko je iste potrebno pohraniti na određeno razdoblje, sukladno propisima o trgovačkim društvima, poreznim i/ili drugim propisima, u kojem slučaju se ti podatci više neće obrađivati u druge svrhe.

Nositelj/Korisnik mogu u svako doba povući privolu za korištenjem osobnih podataka i djelomično, u svrhu marketinga, u svrhu upoznavanja Pekare Dubravica s kupovnim navikama Nositelja/Korisnika odnosno u svrhu korištenja popusta VAŠ ROĐENDAN, u kojem slučaju Pekara Dubravica neće osobne podatke Nositelja/Korisnika obrađivati u navedenu svrhu.

Povlačenje privole za korištenjem osobnih podataka u cijelosti ili djelomično moguće je dati pisanim putem – putem e-maila upućenog na adresu: dubravica.club@pekara-dubravica.hr ili na adresu Pekare Dubravica, Avenija Marina Držića 4, 10 000 Zagreb.

Povlačenje privole za prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u cijelosti i/ili djelomično ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Pekara Dubravica se obvezuje da će prikupljene osobne podatke obrađivati isključivo u svrhu u koju su prikupljeni te da iste neće na bilo koji način učiniti dostupnima trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Pekara Dubravica zadržava pravo snimanja telefonskih razgovora te pohrane telefonskih poziva upućenih na besplatni broj telefona 0800 606 605 u elektroničkom obliku o čemu će korisnici biti obaviješteni prije početka telefonskog razgovora.

Nositelj/Korisnik ima pravo pristupa prikupljenim osobnim podacima koji se na njega odnose te pravo iste dobiti u strukturiranom i strojno čitljivom formatu. Nositelj/Korisnik ima pravo od Pekare Dubravica zatražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se na njega odnose ili prenosivost podataka te ima pravo na ulaganje prigovora na obradu podataka. U slučaju bilo kakvih pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka Nositelj/Korisnik se može obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: zop@pekara-dubravica.hr. Nositelj/Korisnik ima pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva ulica 14, www.azop.hr, azop@azop.hr. Pekara Dubravica ima potrebu angažirati pravnu osobu koja obrađuje osobne podatke u njezino ime (dalje u tekstu: Izvršitelj obrade) radi, primjerice, pružanja informatičke podrške, pohrane podataka o članstvu i sl. te isključivo koristi usluge Izvršitelja obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kojima se osigurava zaštita prava Nositelja/Korisnika u odnosu na njihove osobne podatke.

Kontakt

Tel: 01 3340 480
Besplatni info telefon: 0800 606 605
Fax: 01 33 999 33
E-mail: info@pekara-dubravica.hr

Kako bi Vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda ove web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više pročitajte ovdje.

U redu